თუ ავტომატურად არ გადამისამრთდით გთხოვთ

დააჭირეთ აქ.

swrafi sesxi

swrafi sesxebi

„sts’rapi seskhi" sul upro khshirad gvkhvdeba int’ernet’shi, t’elevizorshi da q’oveldghiur saubarshi. sts’rapi seskhi sak’maod mart’ivi da martlats srapia. int’ernet’shi mart’ivi grapebis shevsebit, q’ovelgvari sabutebis grovebis gareshe, msurveli romelime sts’rapi seskhis gamtsemi k’omp’aniis sait’ze seskhulobs puls. ra tkma unda k’olosalur tankhebze araa saubari, tumtsa rig shemtkhvevebshi asets sjobs.

sts’rapi seskhis gamtsem k’omp’aniebsramdenime p’iroba akvt kholme, romelsats unda ak’maq’opilebdes seskhis msurveli, magalitad asak’i. tumtsa es asak’its shezghudvats q’vela k’omp’anias sak’utari shekhedulebisamebr akvs gadats’q’vet’ili.

visats akamde ar usargeblia sts’rapi seskhit sheidzleba ar itsodes, rom es nishnavs iseskho k’omp’aniisgan puli vebgverdis sashualebit, sakhlidan gausvlelad. sait’ze q’vela sach’iro velis shevsebis, anu seskhze ganatskhadis gak’etebis shemdeg puli tkvens angarishze tkhutmet’ ts’utshi jdeba, rats dametankhmebit da martlats sts’rapia.

miukhedavad aseti simart’ivisa da sists’rapisa, p’rogramashi skhvadaskhva datsvis mekanizmebi rasak’virvelia mokmedebs. zogierti k’omp’ania samushao adgils da gadasamots’meblad samsakhuris nomers itkhovs. mok’led, sist’ema sak’maod sts’orad da epekt’urad mushaobs, rom agharaperi vtkvat k’omport’ulobaze. erterti mtavari up’irat’esoba k’i is akvs, rom ar gch’irdeba seskhis uzrunvelq’opa.

tu dagch’irdebat mok’le vadit mtsire seskhi, es p’rodukt’i tkventvis aris!